NORDØSTGRØNLAND 2006

i perioden 15/8 - 15/9 2006.

Vi var 10 personer som gjorde drøm til virkelighet, og leide inn

M/S "Minna" for en ekspedisjonstur til de gamle fangstfeltene.

 

Her passerer "Minna" Brandal på tur til Grønland 16/8

Klargjøring i Ålesund 15/8.

Fra venstre: John Giæver, Sigbjørn Røren, Johannes Hjønnevåg, Dag Audun Eliassen og Svein Karlsbakk

Her blir deltagerne instruert i bruken av redningsdrakter.

Det hele ble avsluttet med praktisk øvelse

Sigbjørn og John i styrehuset før avgang.

Første stopp var Jan Mayen med ankomst 20/8 kl.0100, vi ankret i Båtvika ved Loran stasjonen. Vi hadde en flott overseiling.

Fra Forsvarets stasjon på Jan Mayen fikk vi ferske iskart over Grønlandskysten, Ottar, Øivind og Dag Audun i båten.

Kart som viser seilingsruten vår.

Første isen møtte vi 21/8 kl 1515, og med den kom og tåke, og redusert sikt.

Litt dyreliv så vi på isen på vei inn til kysten.

På grunn av stor og tung is langs kysten nådde vi ikke nord til Germaniahavn som planlagt.

Første stopp og ilandstigning var Daneborg, hovedstasjon til Sirius som vokter verdens største nasjonalpark, vi ankom her tirsdag 22/8 kl 1130, og fikk omvisning på stasjonen, og alle våre papirer og tillatelser ble kontrollert og funnet i orden.

Sandodden ved Daneborg, dansk fangststasjon fra 1923.

Ivar Ytreland på besøk ombord i "Minna" ved Daneborg. Ivar er gammel fangstmann og lå på Kap Herschell fra 1946 til 48. Ivar var i år passasjer ombord i M/S "Polar Star" som var innom Daneborg samtidig med oss.

Johannes, Svein, John, Audun og Ottar foran Kap Herschell, som i dag er ny restaurert av Nanok. Kap Herschell ble anlagt i 1927 for Hird ekspedisjonen.

Bygninger tilhørende Kap Herschell som ikke er restaurert.

Svein i Hirdhavn på Store Finsch, "Hird" ble her fortøyd for vinteren, men 26/8 1927 ble den knust av en voldsom storm.

Restene av "Hird" sees fortsatt på bunnen.

Rester av "Hird"

Eskimonæs anlagt i 1931 som vitenskapelig stasjon for den Danske treårsekspedisjonen. Stasjonen ble brannherjet i 1943 og senere under krigen bombet. En hytte overlevde  og er restaurert i 1998 av Nanok og brukes av Sirius.

Krognes norsk fangststasjon i fra 1926, en hytte er restaurert og brukes av Sirius.

Det var lite is i fjordene, og dette bilde er til ære for fotografen.

På kysten av Hold With Hope på vei mot Myggbukta møtte vi mye drivis.

Isfjell var der og på kysten.

Myggbukta en tidlig morgen i august

Johan A. Olsen ekspedisjonen reiste hovedstasjonen i Myggbukta i 1922, og 14/10 sendte telegrafist Listerud den første værmelding, og dermed var den første trådløse forbindelse mellom Grønland og omverden et faktum. Myggbukta var bemannet med telegrafister og sendte vær observasjoner regelmessig frem til august 1959 da all norsk virksomhet opphørte på nordøstgrønland. Myggbukta var og et sentralt samlingssted for de norske fangstfolkene. Stasjonen er restaurert av Nanok.

Der var mye rart på fyllinga fra kjøkken utstyr til

gamle FM motorer fra Fredrikstad.

Isfjell i Foster Bugt. Fra Myggbukta seilte vi sør over Foster Bugt til Laplace, men på grunn av kuling og snø vær var det ikke mulig å komme i land her, vi fortsatte inn til Kap Humbolt men heller ikke her var det forhold for ilandstigning, så vi seilte ut igjen og kurset deretter inn Keiser Franz Josephs Fjord.

Strindberghuset 26/8. Strindberg var i bruk om sommeren da fangstfolkene fra Holsbu, Kap Humbolt og Myggbukta drev laksefiske herifra, huset ble anlagt i 1935 og utvidet i 1954, i forfall.

Oppslag i Strindberghuset fra den siste norske fangstekspedisjonen til Nordøstgrønland med M/S "Polaric" sommeren 1964.

Rev ved Strindberg.

Skipper Audun med et fint eksemplar av grønlandsrøye.

Fjellparti i Giæverdalen.

Hoelsbu 27/8. Fangstmann Knut O. Brandal døde her 30/9 1933 bare 35 år gammel, hans fangstkamerat Johan Listhaug begravde Knut i et elveleie ca.1 km vest for Hoelsbu, sommeren 1934 ble graven beslått med betong. Walter Molt laget vinteren 1934-35 en støtte på graven med inskripsjon, støtten var av naturstein og var 1 meter høy og 70 cm bred. Det er imidlertid uråd å finne graven i dag, da både elveleier og terreng er mye forandret siden den gang.

Skiltet på hytta. Hoelsbu er restaurert i 1999 og 2000 av Nanok og er fortsatt i bruk av Sirius

Moskusoksefjorden

Elveleie ved Hoelsbu

På leiting etter grava til Knut O. Brandal

Moskus med kalv vest for Hoelsbu.

Den mektige Walterhausbreen

Walterhaus.

Det var store isfjell i Keiser Franz Josephs Fjord, her blir "Minna" liten.

Varghytta i Blomsterbugten anlagt i 1930, restaurert av Nanok i 2002.

Skipper Audun Gården i messa på "Minna"

Isfjorden

Rendalshytten i Paradisdalen anlagt 1938 i god stand.

Isfjell ved Regnbukten.

Fjellparti i Antarctiksundet.

Bjørneheimen anlagt i 1934 i forfall på sør siden av Antarctiksundet.

Stranda ved Bjørneheimen.

Kap Humbolt anlagt i 1929. Hytten ble restaurert i 1997 av Nanok og brukes av Sirius.

Kap Humbolt fra landsiden.

 

Ønsker du fullstendig oversikt over hyttene og fangstlivet på Nordøstgrønland, så finnes det i Peter Schmidt Mikkelsen bok NORDØSTGRØNLAND 1908-60 FANGSTMANDSPERIODEN. Boken kan bestilles fra: xsirius

 

Se mer i fra:

ELLA Ø

DICKSONFJORDEN

KAP PETERSENS

 

Sist oppdatert 11.10.2008.

COPYRIGHT ©  POLARHAV.COM  2006