M/S"Jopeter"

Bygg nr. 200 fra Trondhjems mek. Verksted i april 1932, som "Brategg". 165 fot, 486 tonn, motor Atlas Polar 500 hk. 1950 "Jopeter". 1952 ny motor Nydqvist&Holm a/s 1080 hk v/300 rpm. 1958 "Polarbjørn". 1975 "Lady Johnson 2". 1988 "Beothic Endeavour". 1993 "Arctic Trader". "Jopeter" ble i september 1955 forlatt på Nordøstgrønland, da den hadde mistet propellen og var i så tung is at assistanse var umulig, det mest av passasjerer og mannskap ble evakuert av "Tottan" og helikopter fra US army. 14 september ble skipper og resten av mannskapet tatt ombord i "Kista Dan". Sommeren 1956 ble "Jopeter" funnet på en sandbanke i Mount Norris Fjorden, båten var tett og i relativ god stand etter overvintringen. "Jopeter" ble slept til Norge av "Melshorn". I mai 1993 kom "Arctic Trader" uanmeldt til Halifax, hvor den ble mistenkt for å være "pick up" båt for en større smugling. Det var og uklare eierforehold, og mannskapet var av helder tvilsom karakter. I juli gikk båten til Sheet Harbour, og ble forlatt, den ble og tatt i arrest. Vandaler satte fyr på båten, og 26 februar 1994 forliste den ved kai. Den ble siden tatt ut på dypt vann og senket, og er i dag brukt som dykkerobjekt i Sheet Harbour.

Shipfax 1955.

Passasjerene og deler av besetningen blir evakuert med amerikanske helikopter den 8. september 1955.

Resten av besetningen blir evakuert av "Kista Dan" 14.september 1955.

Her skriver Niels Bahnson om sine opplevelser ombord på "Jopeter" i august/september 1955. Bahnson var telegrafist i Danmarkshavn og passasjer på "Jopeter"

Historien er her gjengitt med tillatelse i fra forfatteren og Radioamatørbladet OZ.

"Jopeter" på sandbanken i Mount Norris Fjorden.

Videre skriver Mogens Boman historien da "Jopeter" i 1956 ble funnet i Mount Norris Fjorden. Boman var telegrafist på marinekutteren "Teisten"

"Jopeter" august 1956.

"Jopeter" under dansk flagg i Mount Norris Fjorden august 1956.

Historien er gjengitt med tillatelse i fra forfatteren og Radioamatørbladet OZ.

Marinekutteren "Teisten"

"Melshorn" med "Jopeter" på slep ut av isen 1956.

"Jopeter" ved ankomst Ålesund etter overvintringen på Grønland.

"Polarbjørn" en gang på sekstitallet.

"Polarbjørn" laster ombord ett Otter fly i Horten for Antarctic 1958.

Her med dobbelt navn "Lady Johnson 2" på skuteside, og "Polarbjørn" på bro.

"Lady Johnson 2" på fangstfeltet.

"Arctic Trader" forlatt i Sheet Harbour høsten 1993.

"Polarbjørn" ankommer Ålesund etter selfangst turen i 1968.

"Polarbjørn" på Grønland 1971. Foto: John Turgoose.

"Polarbjørn" og "Helga Dan" i Angmasalik 1970.

COPYRIGHT POLARHAV.COM

PLEASE RESPECT THE COPYRIGHT

16.05.2012